Ben je vaak aan het neuriën? Houd je van muziek? Dan denken wij dat het wel goed komt.
De contributie bedraagt € 15,- per maand en dient automatisch vooruit te worden voldaan
op rekeningnummer NL63 RABO 012 780 3793 ten name van Sjonggroep Waadwyn
onder vermelding van de betalingsperiode.