Bestuur

Bestuur van de vereniging


Correspondentieadres: Franekerweg 2, 8805 TB Hitzum
info@koorwaadwyn.nl

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 012 780 3793 Rabobank
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel: Inschrijving KvK: V 01133739

Aangesloten bij: de BZF (Bond van Zangkoren in Friesland).

Voorzitter:
Willem Visser
Taken: algemeen
T: 0517 414 534

Secretaris:
Ada Vreeman
M: 0645 344 935

Penningmeester:
Lenie Koster- v.d. Veeke
T: 0517 431 831
M: 0646 797 758

Algemene bestuurslid:
Joke Groothof
Taken: organisatie uitvoeringen
T: 0517 232 190