Bestuur van de vereniging


Correspondentieadres: Peinserweg 2a  8811 HK Ried
info@koorwaadwyn.nl

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 012 780 3793 Rabobank
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel: Inschrijving KvK: V 01133739

Aangesloten bij: de BZF (Bond van Zangkoren in Friesland).

Voorzitter:
Anja Berwes 
Taken: algemeen
M: 06-51273379

Secretaris:
Janke Visser
T. 0517 269638
M: 06 12481505

Penningmeester:
Mieke de Gorter
M: 06 14162225

Algemene bestuurslid:
Joke Groothof
Taken: organisatie uitvoeringen
T: 0517 232 190

Mieke Hille
Taken: algemeen
T: 0517 856914
M: 06 42881449