Agenda

Op 24 december zal het koor Waadwyn medewerking verlenen aan de kerstdienst in de Andreaskerk te Wijnaldum.

verdere informatie komt nog.