Agenda

Op 24 december 2022 zal het koor Waadwyn medewerking verlenen aan de kerstdienst in de Andreaskerk te Wijnaldum.

verdere informatie komt nog.