Bestuur van de vereniging

Correspondentieadres:
Franekerweg 2,
8805 TB Hitzum
info@koorwaadwyn.nl

Bankrekeningnummer:
NL63 RABO 012 780 3793
Rabobank
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel:
Inschrijving KvK: V 01133739

Aangesloten bij:
de BZF (Bond van Zangkoren in Friesland).
Voorzitter:
Willem Visser
Taken: algemeen
T: 0517 414 534

Secretaris:
Ada Vreeman
Taken: secretariaat, mediacontact, muziekcommissie
M: 0645 344 935

Penningmeester:
Lenie Koster- v.d. Veeke
Taken: financiele zaken
T: 0517 431 831
M: 0646 797 758

Algemene leden:
Truus van Dijk
Taken: introductie nieuwe leden, organisatie acties
T: 0517 591 114

Joke Groothof
Taken: organisatie uitvoeringen
T: 0517 232 190

Muziekcommissie

Simon Bouma
Janke Visser
Ada Vreeman
Frits van Foeken
Kascontrolecommissie

Nelie Buwalda
Gerrit Vierstra

Webmaster

Frans Zweers

Foto's

Verstild verleden.
De basis voor het heden.

Uit de media

Soms verschijnt er ook een nieuwtje
over Waadwyn in de kranten.

Gastenboek

Lees hier wie wat schreef,
want schrijven staat vrij.